ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္မ်ား
ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၃

http://burmesebible.com/pulpit/PPMM Sept 2013.pdf
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ဝင္ခြင့္ရဖို႔
- ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ပညာတရားကိုႏွလံုးသြင္းလွ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနာခံနားေထာင္လွ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးေစာေရႊလင္း
က်ႏ္ုပ္တို႔ပံုသက္ေသယူႏိုင္ဖို႔ရန္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ဝိညာဥ္မ်က္စိျမင္ၾကဖို႔ရန္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား ...
Download
http://burmesebible.com/pulpit/PPMM Sept 2013.pdf

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃

http://burmesebible.com/pulpit/PPMM August13.pdf
အံ့ဖြယ္ေသာအမႈကိုမေမ့ပါႏွင့္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာခ်ိန္နီးျပီ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္၏မစၾကည့္ရႈျခင္းခံရဖို႔ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ဘုရားသခင္၏ေခၚသံၾကားပါသလား - ညီအစ္ကိုၾကီးပီတာဖယ္ရီ
သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာ

Download

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - ဇူလိုင္လ ၂၀၁၃

http://burmesebible.com/pulpit/index.sep2013.htm

ဘုန္းႏွင့္ဂုဏ္ႏွစ္သက္ရာေရြးပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္စြာမိတ္သဟာရဖြဲ႔လွ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
တရားေတာ္၌ေမႊ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္အတူ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
အလိုေတာ္ကိုဝန္ခံလွ်က္အသက္ရွင္ၾကစို႔ - ဆရာဦးမန္းစံသိန္းထြန္း
ထာဝရဘုရားဆုခ်ေပးေသာအေမြ - ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔

Download

 

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - ဇြန္လ ၂၀၁၃


သခင္အလိုရွိေသာအရာကိုေပးပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးDrတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္းတရား - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ကားတိုင္ေတာ္အားျဖင့္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ
အၾကံအဖန္ - ညီအစ္ကိုဦးေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို - ညီအစ္ကိုဦးကပ္က်င့္ထန္
လံုျခံဳမႈ၏အဓိကေသာ့ခ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား ...
Download
http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20Jun%202013.pdf
 ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - ေမလ ၂၀၁၃
စိုက္သည့္အတိုင္းရိတ္ရလိမ့္မည္ - ညီအစ္ကိုၾကီီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ကိုယ္ေတာ္ကိုသာခ်စ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ဖို၌ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္ ့ခုပ္
သခင္ဘုရား၌က်င္လည္ၾကပါ - ဆရာဦးညြန္၌လွ
မခိုင္မာေသာစိတ္သေဘာမရိွၾကနွင့္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ညိဳ
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္နာခံေလွ်က္လွမ္းပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးထန္က်င့္လန္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Download Click Here
http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit May 2013.pdfဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္  - ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၃
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းထင္ရွားေစဖို႔ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
စစ္မွန္ေသာေနာင္တႏွလံုးသားႏွင့္ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ေခၚေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဦးေအာင္သက္ညြန္႔
သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အတိုင္းခံစားရမည္ - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Download 5MB - Click Here
http://www.burmesebible.com/pulpit/Pulpit April 2013 pdf.pdf
 

2012 Issues  

June 2012
 
May 2012

April 2012
 
March 2012

Feb 2012
 

Jan 2012
 

 

2011 Issues  

Dec 2011
 
Nov - 2011

Oct-2011
 

Sep - 2011
 

Aug 2011
 

Jul 2011
 

Jun 2011
 
May 2011

Apr 2011
 
Mar 2011

Feb 2011
 

Jan 2011
 


 

2010 Issues

 

Dec 2010
 
 

Sept 2010
 

Nov 2010
 

August  2010
 
July  2010

May  2010
 
June  2010

March 2010
 

April 2010
 

January 2010

 
Febuary 2010

 


 

2009 Issues

 

December 2009

 
 

November 2009

 

October 2009

 

Sep 2009
 

June 2009
 

May 2009

 

April 2009

 

March 2009

 

Feb 2009

 

Jan 2009 (2.6MB)

 
   

Archived for 2008, 2007  Click Here
www.burmesebible.com